TEŽE DO DVOJKE NEGO DO SADA Menja se sistem ocenjivanja u srpskim školama

Izvor Lepote Srbije

Upravni odbor Društva direktora škola Srbije uputiće zahtev za izmene postojećeg pravilnika zbog realnijeg vrednovanja rada učenika.

Uslov za dobijanje zaključne dvojke, ubuduće bi mogla biti aritmetička sredina 1,75, a ne kao do sada 1,5. Naime, Upravni odbor Društva direktora škola Srbije uputiće predlog Ministarstvu prosvete da se promeni Pravilnik o ocenjivanju, jer postojeći ne vrednuje na pravi način rad, niti kažnjava nerad.

Pravilnikom o ocenjivanju u srednjem obrazovanju predviđeno da se đaku može zaključiti dvojka ako je aritmetička sredina svih pojedinačnih ocena od 1,50 do 2,49.

– To znači da je učeniku  dovoljno da, kod jedne provere znanja bilo kojom tehnikom dobije ocenu na primer 3 ili 4, pa iako su mu sve ocene nedovoljne i on će imati uslov da dobije dovoljan (2) – navode direktori u svom dopisu. – Ovo neke učenike podstiče na kampanjski rad i oni ne uče kontinuirano, što nije dobra vaspitna i pedagoška praksa. Takođe, veliki je raspon ocena koje se u elektronskom dnevniku pokazuju na dve decimale, a svode se na istu ocenu. Tako, na primer 1,66 i 2,33 ili 2,66 i 3,33 ili 3,66 i 4,33 su ista ocena, 2, 3, odnosno 4.

Na praktičnom primeru to bi značilo, ako đak iz jednog predmeta ima tri jedinice i jednu trojku, po sadašnjem načinu ocenjivanja zaključna ocena bi bila 1,5, odnosno dvojka, iako nije savladao tri oblasti koje su učene.

Uslov za dobijanje zaključne dvojke, ubuduće bi mogla biti aritmetička sredina 1,75, a ne kao do sada 1,5. Naime, Upravni odbor Društva direktora škola Srbije uputiće predlog Ministarstvu prosvete da se promeni Pravilnik o ocenjivanju, jer postojeći ne vrednuje na pravi način rad, niti kažnjava nerad.

Pravilnikom o ocenjivanju u srednjem obrazovanju predviđeno da se đaku može zaključiti dvojka ako je aritmetička sredina svih pojedinačnih ocena od 1,50 do 2,49.

– To znači da je učeniku  dovoljno da, kod jedne provere znanja bilo kojom tehnikom dobije ocenu na primer 3 ili 4, pa iako su mu sve ocene nedovoljne i on će imati uslov da dobije dovoljan (2) – navode direktori u svom dopisu. – Ovo neke učenike podstiče na kampanjski rad i oni ne uče kontinuirano, što nije dobra vaspitna i pedagoška praksa.

– U smislu prevazilaženja ovog problema i da bi svaki odgovor učenika imao podjednak pedagoški značaj (ne formalno-pravni), predlog je da se u Pravilniku o ocenjivanju predvidi da za učenika čija je najčešća ocena u nizu 1, uslov za izvođenje ocene dovoljan (2), bude aritmetička sredina 1,75 – smtaraju u Društvu direktora škola Srbije. – Uz to, možda treba razmišljati i o tome da se zaključne ocene izvode sa dve decimale, a ne da se zaključuju na cele ocene od 2 do 5. Ovo bi sigurno doprinelo objektivnijem uspehu učenika i na pravi način bi se vrednovao rad učenika i njihovo ispunjenje ciljeva nastavnih programa.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Previous post Nikola otvara prozor u bolji i lepši svet – Izložba “EKG šrafura” u Moddernoj galeriji
Next post Stabilizacija vodosnabdevanja u toku dana – sneg oštetio dalekovod, pa izvorišta ostala bez napajanja (VIDEO)