Javna prezentacija UP za dogradnju postojećeg objekta 1 – zgrada pogona za proizvodnju i regeneraciju transportnih traka i izgradnju novog objekta na kat. parceli br. 744/1 KO Veliki Crljeni

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove Uprave Gradske opštine Lazarevac, na osnovu čl. 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21) i čl. 88. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/19), oglašava JAVNU PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA za dogradnju postojećeg objekta 1 – zgrada pogona za proizvodnju i regeneraciju transportnih traka i izgradnju novog objekta – kalandersko odeljenje na kat.parceli br. 744/1 KO Veliki Crljeni, ul. Kosmajska bb., Veliki Crljeni – Lazarevac

JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Opštinske uprave GO Lazarevac, ul. Karađorđeva br. 42 (na prvom spratu u holu ispred Skupštinske sale), u periodu od 16.06.2022. godine, zaključno sa 23.06.2022. godine, svakog radnog dana od 7 do 15 časova. Nosilac izrade predmetnog urbanističkog projekta je Privredno društvo za projektovanje, inženjering i konsalting „MEGA PLUS“d.o.o., Beograd, ul. Gundulićev venac br. 5.

Uvid u Urbanistički projekat može se ostvariti i na zvaničnoj internet stranici GO Lazarevac (www.lazarevac.rs) kao i svakog radnog dana u Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove Uprave GO Lazarevac. Predstavnik obrađivača predmetnog Urbanističkog projekta Jelena Krupež Nikolić, dipl.inž.arh. će u toku održavanja javne prezentacije davati obaveštenja o urbanističko-arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta, dana 22.06.2022. godine u periodu od 10,00 do 14,00 časova u zgradi Opštinske uprave GO Lazarevac, ul. Karađorđeva br. 42 (u holu na prvom spratu).

Primedbe i sugestije na planirano rešenje zainteresovana lica mogu dostaviti u pisanoj formi Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove preko pisarnice opštinske uprave, najkasnije do 23.06.2022. godine. Neblagovremene primedbe i sugestije neće biti razmatrane.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Previous post Lazarevačko kulturuno leto-raj za scenske, filmske i muzičke sladokusce
Next post Sveta Trojica-slava GO Lazarevac